Miehet, Naiset ja Raha

Mitkä ovat sinun isoimmat huolenaiheesi mitä tulee rahaan, lainoihin ja sijoituksiin? Näyttäisi siltä, että miehillä ja naisilla on suuriakin eroja ja näkemyksiä asian suhteen ja että he ajattelevat asiaa täysin eri tavalla. Eräs tutkimus keskittyi ottamaan selvää ajattelevatko miehet ja naiset talousasioita ja rahaa eri tavalla vai löytyykö erojen lisäksi myös samankaltaisia taipumuksia rahan käytön suhteen.

Naiset keskittyvät yleensä ajattelemaan enemmän tämänhetkistä tilannettaan ja velkatasoaan, kun taas miehet katsovat yleisesti enemmän tulevaisuutta päin ja suunnittelevat taloudellista asemaansa vuosiksi eteenpäin. Naiset miettivät enemmän sitä, että miten he saavat tämän hetkistä velkaansa lyhennettyä ja maksettua pois. Jopa kolmas osa naisista miettii asiaa tältä kantilta. Miehissä vain noin 13%, tietää millä hyvänä hetkenä tarkat velkansa.

Vaikka miehet miettivät velkojaan rennommalla asenteella he ovat silti yleensä paremmin varautuneet tulevaisuuteen. Miehet sijoittavat rahansa paljon naisia enemmän ja USA:ssa jopa puolet tutkimukseen osallistuneista miehistä sijoittaa rahaa eri tavoilla tulevaisuutta ajatellen. Naisissa sama osuus oli noin 35 prosenttia. Naisista vain noin puolella on säästötili, kun taas miehissä sama summa oli noin kuusi kymmenestä. Miehistä noin 75% säästää eläkerahastoissa eläkettä varten, kun taas naisista vain noin puolet.

Pienimmät erot miesten ja naisten välillä mitä tulee raha asioihin, on se, että molemmilla on suhteellisen vähän tietämystä velkaraporteista ja miten velat itseasiassa toimivat. Molemmat ryhmät tosin luulivat, että tietävät missä mennään, vaikka todellisuus oli jotakin aivan muuta. 75% molemmista ryhmistä sanoivat, että he tietävät miten heidän velkaluotettavuus lasketaan ja miten yhtiöt päättävät antaa tai olla antamatta lainaa. Silti miltei jokainen joka osallistui kyselyyn, vastasi ainakin yhteen kysymykseen väärin, kun testattiin tietämystä juuri veloista. Vain 5% vastanneista, olivat tarkastaneet vuoden aikana velkaraporttinsa.

Yksi neljästä, ei tiennyt, että myöhästyneet takaisinmaksut, vaikuttavat velkaprofiiliin. Se on aika jännää, että maailmassa joka pyörii hyvin pitkälti velkojen pyörittämänä, ihmiset tietävät niinkin vähän edes omista veloistaan. Kouluissa pitäisi opettaa jo varhain matematiikassa esimerkiksi rahoitusmaailman saloista ja velkojen ansoista.